INFORMACIJE

LAJMËRIM – OBAVEŠTENJE

Lajmërohen të gjithë mësimdhënësit e SHMT “PRESHEVA” në Preshevë  se tremujori i parë të vitit shkollor 2019/20 përfundon më 15.11.2019 (e premte). mbledhjet e këshillit të paraleleve do të mbahen të premtën më datë 15.11.2019  edhe atë: për klasët e para I...

LAJMËRIM – ОБАВЕШТЕЊЕ

LAJMËRIM Lajmërohen të gjithë mësimdhënësit dhe nxënësit e SHMT “Presheva” në Preshevë  se me rastin e festës shtetërore (dita e Paqës, 11 Nëntor) do të jetë ditë jopune. Më datë 12.11.2019 (e martë), do të punohet me orarin e ditës së hënë. Gjatë vitit shkollorë...

RASPORED RADA ZA MESEC AVGUST, ŠKOLSKE 2018/2019 GODINE

PRIJAVLJIVANJE RADNIKAJE DANA  19.08.2019 god. ; PRIPREMNA NASTAVA ODRŽAĆE SE DANA OD 21.08.2019 DO 22.08.2019 god., SA POČETKOM U 10.00 ČASOVA; PRIJAVLJIVANJE SVIH VRSTA ISPITA (popravni, razredni, zavšni i maturski ispiti za  redovni i vanrednih učenika)...

SMEROVI – PODRUČJE RADA

Ekonomija pravo i administracija

Medicina i socialna zaštita

Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Broj upisanih đaka

Broj radnika

Broj područje rada

Direktor: Telat Arifi

 

Telefon: 017669130 / 0638031169

Kontakt

10 + 4 =

Nastavnici STŠ “Preševo”

Klikni ovde

Raspored nastave: 23.09.2019

Prijepodne:  Klikni ovde

Poslepodne:  Klikni ovde