Učenici prvog razreda za 2018/2019 godine u STŠ “Preševo” u Preševu

 

Područje rada Razred Razredni starešin Br. Učenika
Tehničar drumskog saobraćaja (srb) II-1 Biljana Pešić 11
Mašinski  tehničar za
kompj. konstruisanje
II-2 Ali Osmani 29
Mašinski  tehničar
kompj. Upravlj. (CNC)
II-3 Ramiz Jahiu 25
Tehničar drumskog saobraćaja (al) II-4 Agon Jakupi 29
Elektrotehničar računara II-5 Milazim Agushi 26
Medicinska sestra tehničar II-6 Ahmet Ahmeti 30
Ekonomski Tehničar II-7 Ramil Aliu 28
Automehaničar – Zavarivač II-8 Ridvan Agushi 21
Elektroinstalater – Elektrom. mreže i postrojenja II-9 Dugagjin Hasani 20
Trgovac II-10 Shpresa Abdullahu 25
Ukupno: 244