Ispiti u aprilskom roku za vanredne učenike biće održani dana 13.04.2019 godine.

Prijava za ispite i uplata je do 12.04.2019 godine.