1. PRIJAVLJIVANJE RADNIKAJE DANA  19.08.2019 god. ;
  2. PRIPREMNA NASTAVA ODRŽAĆE SE DANA OD 21.08.2019 DO 22.08.2019 god., SA POČETKOM U 10.00 ČASOVA;
  3. PRIJAVLJIVANJE SVIH VRSTA ISPITA (popravni, razredni, zavšni i maturski ispiti za  redovni i vanrednih učenika) ODRŽAĆE SE DANA 23.08.2019 SA POČETKOMU10.00 ČASOVA;
  4. ISPITI ZA VANREDNE UČENIKE, ODRŽAĆE SE DANA 24.08.2019  god., SA POČETKOM U 10.00 ČASOVA;
  5. PISMENI ISPIT NA MATERNOM JEZIKU ZA UČENIKE KOJI POLAGAJU MATURSKI I PISMENI ISPIT ZA UČENIKE KOJI SU PREOSTALI NA POPRAVNI ISPIT, ODRŽAĆE SE DANA 26.08.2019. SA POČETKOM U 10.00 ČASOVA;
  6. POLAGANJE POPRAVNIH, RAZREDNIH, ZAVRŠNIH I MATURSKIH ISPITA ZA REDOVNE UČENIKE, TEORETSKI DEO, ODRŽAĆE SE DANA 27.08.2019 & 28.08.2019, SA POČETKOM U 10.00 ČASOVA;
  7.  ODBRANA MATURSKIH DIPLOMA, ODRŽAĆE SE DANA 29.08.2019,  SA POČETKOM U10.00 ČASOVA;
  8. SEDNICA NASTAVNIČKOG VEĆA, ODRŽAĆE SE DANA 30.08.2018.godSA POČETKOMU10.00 ČASOVA;
  9. DELOVODNI BROJEVI, 30.08.2019 GOD. ;
  10. POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE, U 02,09,2019 GOD.

U PREŠEVU, 20.08.2019. god.             Direktor: Telat Arifi