Saobraćaj

Tehničar drumskog saobraćaja

Razred I – 1
Učenici:
M 9
Ž 5
Ukupno: 17

Razred I – 5
Učenici:
M 16
Ž 12
Ukupno: 28

Razred II– 1
Učenici:
M 11
Ž 0
Ukupno: 11

Razred II– 4
Učenici:
M 16
Ž 12
Ukupno: 28

Razred III– 1
Učenici:
M 7
Ž 1
Ukupno: 8

Razred III– 5
Učenici:
M 24
Ž 7
Ukupno: 31

Razred IV– 1
Učenici:
M 8
Ž 7
Ukupno: 15

Razred IV– 5
Učenici:
M 18
Ž 10
Ukupno: 28