Red.

Broj

Naziv

područja

Naziv

obrazovnog

profila

Stručno osposobljavanje za rad jednog  obrazovanja

Prekvalifikacija

Dokvalifikacija

Specializacija

Planirano

Odobreno

Planirano

Odobreno

Planirano

Odobreno

1

Mašinstvo i

obrada

metala

Bravar

 

5

 

 

 

3

 

2

Automehaničar

 

5

 

 

 

3

 

3

Instalater

 

5

 

 

 

2

 

4

Metalostrugar –

Specialist

 

 

 

 

 

2

 

5

Mašniski tehničar

 

5

 

5

 

 

 

6

Maš. tehn. za kompj. konstr.

 

5

 

10

 

 

 

7

Maš. tehnič. za kompj. upravlj. (CNC)

 

5

 

10

 

 

 

8

 

 

Elektrotehnika

Autoelektričar

 

5

 

 

 

2

 

9

Elektronistalater

 

5

 

 

 

2

 

10

Elektromonter mreža i postroj.

 

5

 

 

 

3

 

11

Elektrotehničar računara

 

5

 

5

 

 

 

12

Saobraćaj

Tehničar drumskog saobraćaja

 

8

 

8

 

5

 

13

Ekonomija

Ekonomski

tehničar

 

2

 

2

 

 

 

 

 

Ukupno

 

60

50

22